Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΝΟΟΣ
ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ
& ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΟΡΙΣΜΟΙ

'Ο ορισμός των λέξεων οδηγεί στην κατανόηση του Λόγου και τη συνεννόηση των ανθρώπων.'(Αριστοτέλης)

Ορισμός είναι η γνωστοποίηση στην ύλη της μη γνωστής ενέργειας του Λόγου. Η αποκωδικοποίηση της ενέργειας του Λόγου. Η καθαρότητα του Φωτός της έννοιας. Η επαγωγή της ανάλυσης και σύγκρισης της έννοιας. (Διδάσκαλος Σωκράτης)

Αγάπη είναι άκτιστος ουσία άνευ όρων και ορίων, εμπεριέχουσα όλες τις έννοιες και τις αξίες. 
Άγχος είναι η εισροή αρνητικών πληροφοριών εις τον εγκέφαλο του ανθρώπου. Η υπόθεση της σκέψης.
Αιθέρας είναι Θεία ενέργεια του Φωτός εντός του αέρα που χρειάζεται τον Θείο Λόγο για να δημιουργήσει.
Αίσθημα είναι η ισορροπημένη ροή πληροφοριών στο πλάσμα του αίματος, που διευκολύνει τη λειτουργία της καρδίας.
Αιώνιον Ζην είναι ισορροπία πνεύματος και ψυχής.
Αμαρτία είναι η ηθική ή η σωματική βλάβη του ανθρώπου.
Αλήθεια είναι η εντός του Φωτός πληροφορία. Η επιβεβαίωση της Γνώσης.
Αναισθησία είναι ο εγωισμός του συναισθήματος.
Ανευθυνότης είναι το περιβάλλον της ατελούς ή αρρωστημένης γνώσης.
Άνθρωπος είναι η ψυχοπνευματική εν σώματι οντότητα συνεχώς ανερχόμενη νοητικά και πνευματικά.
Αξία είναι η ποιότητα της ενέργειας των εννοιών.
Αρετή είναι η κατοχή (Γνώση) της ενέργειας μίας έννοιας.
Ασυνείδητο είναι ο ενεργειακός χώρος του συνειδητού που ανέχεται τους φόβους και τις αμαρτίες του ανθρώπου.
Γνώση είναι η φώτιση μιας πληροφορίας που φέρουμε μέσα μας. 
Δημιουργία είναι η σύνθεση της ύλης μέσω του Λόγου.
Διαίσθηση είναι η χωροχρονική μεταβλητή που υπάρχει στη ψυχή και μεταφέρεται στον εγκέφαλο μέσω του νοός.
Διάνοια είναι το ενεργειακό λειτουργικό πεδίο του μέρους του εγκεφάλου που δεν αχολείται με τα υλικά.
Εγώ είναι η ταυτότητα της οντότητας από τη Δημιουργία της. Η νοητική έκφραση της ενέργειας του ανθρώπου.
Εγωισμός είναι η έκφραση της υλικής υποστάσεως του ανθρώπου.
Ειρήνη είναι η εσωτερική γαλήνη στον άνθρωπο. 
Ελεύθερη βούληση είναι η χρήση της Γνώσης του πνεύματος να διαχειριστεί την ψυχοπνευματική εν σώματι οντότητα εν τη Γη προς ολοκλήρωση του έργου της.
Έννοιες είναι κωδικοποιημένος Λόγος εντός του Φωτός. Είναι ό,τι δεν συνδέεται με την ύλη. 
Έρωτας (έννοια) είναι η προσήλωση της θετικής ενέργειας του πνεύματος σε κάτι, προς υλική δημιουργία.
Ευαισθησία είναι η εκδήλωση του αισθήματος και η ταύτιση αυτού με το ευσυνείδητο.
Ευ Ζην είναι ισορροπία σώματος και πνεύματος.
Ευθύνη είναι η αναγνώριση και η ολοκλήρωση του κύκλου ενός έργου που ανατίθεται σε μία οντότητα.
Ευλογία είναι η παρέμβαση του Θείου Λόγου στην ύλη. Το στοιχείο που μετατρέπει τη σκέψη σε νόηση.
Ευσυνείδητο είναι οι νόμοι και οι κανόνες, οι οποίοι διέπουν τη Δημιουργία και τα δημιουργήματα.
Ζην είναι η χρονική διάρκεια της διαμονής της ψυχής και του πνεύματος στον χώρο του σώματος.
Ζωή είναι η αέναη διαχωροχρονική ροή κωδικών.
Κακό είναι παν ό,τι προκαλεί ενεργειακή αστάθεια με την αφαίρεση Φωτός.
Καλό είναι παν ό,τι επιφέρει ενεργειακή ισορροπία.
Λάθος είναι το αποτέλεσμα της πράξης εκ σκέψεως.
Λογική (μέλανα) είναι το συναίσθημα του εγκεφάλου. 
Λογική (λευκή) είναι η νόηση.
Λόγος είναι η ενέργεια σύνθεσης ύλης προς Δημιουργία.
Νόηση είναι η αυτοματοποιημένη εξελικτική κατάσταση προσαρμογής.
Νους είναι η ελαφριάς υλικής υφής ουσία του πνεύματος που κατέχει τη γνώση της κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης της ύλης και της σύνδεσης της ψυχοπνευματικής οντότητας με το σώμα.
Πάθος είναι η επιρροή του ανθρώπου από τα υλικά ερεθίσματα.
Πίστη είναι το νοητικό πεδίο ανάπτυξης της πνευματικής Γνώσης της οντότητος προς ένωση της με το Θείο.
Πλάσμα είναι το περιβάλλον το οποίο προσθέτει ενέργεια χρονικής διάρκειας τόσης για να επαναφέρει την φασματική απόκλιση της ενεργειακής ροής του φάσματος.
Πνεύμα είναι η ουσία που εντός του Φωτός ταυτίζεται με την ενέργεια των εννοιών αποκαλύπτοντας την ουσία της ΑΓΑΠΗΣ στις διαστάσεις του χωροχρόνου. 
Πονηρός είναι η διαβολική ενέργεια μέσω της οποίας η οντότητα αφαιρεί το Φως απ' το καλό.
Πραότης είναι το σωματικό ενεργειακό πεδίο προς την νόηση./ Η απόλυτη ενεργειακή ισορροπία της οντότητος. Η μη επιρροή από υλικά ερεθίσματα.
Σκέψη είναι μέρος λειτουργίας του εγκεφάλου, το οποίο συνδέει τη λογική, το συναίσθημα και τα ερεθίσματα που προκύπτουν από αυτά με τον εγκέφαλο. 
Σοφία είναι η Γνώση της Φώτισης του Νοός εκ του Πνεύματος προς εξέλιξη της οντότητας μέσω της ενέργειας της Ψυχής. 
Σοφιστής είναι αυτός που η γνώση του επιβεβαιώνεται από τον φορέα που αυτός έχει φτιάξει.
Σοφός είναι αυτός που η Γνώση του επιβεβαιώνεται από την ψυχή όλων.
Συγχώρεση είναι η μεταφορά αμαρτίας εαυτού ή άλλου από το ασυνείδητο στο συνειδητό μέσω του ευσυνειδήτου.
Συναίσθημα είναι η διαταραχή της ροής των πληροφοριών στο υγρό στοιχείο του σώματος που αυξάνει την πίεση αυτής, εκφραζόμενη με την δυσλειτουργία της καρδιάς. 
Συναίσθηση είναι η πλήρης αίσθηση της αισθήσεως, η σύνδεση της αίσθησης με το αίσθημα.
Συνείδηση είναι η νοητική αναγνώριση των νεοεισερχομένων πληροφοριών εις τον άνθρωπον που ταυτίζονται και αναδεικνύουν τη γνώση ως ανάμνηση από το υποσυνείδητο. Ο γνώμονας κρίσεως της γνώσης.
Συνειδητό είναι οι πληροφορίες οι οποίες προστίθενται στην οντότητα μέσω πράξεων ανασύροντας προϋπάρχουσα γνώση.
Ύδωρ είναι ο ρέων Λόγος εις την Γη.
Ύλη είναι ο κωδικός σύνδεσης και σύνθεσης των πάντων, ο οποίος είναι γνωστός μόνο στον Δημιουργό. 
Υπομονή είναι ο τρόπος για να αντεξεις το εαυτό σου και να αποκτήσεις το γνώθι σ'αυτόν.
Υποσυνείδητο ψυχής είναι η βιβλιοθήκη όλων των πληροφοριών από Δημιουργίας της. Αναγνώστης αυτής ο Νους.
Φάσμα είναι η αδιάκοπος ενέργεια χωρίς αρχή και τέλος (για το Σύμπαν). Είναι το πεδίο σύνδεσης ουσιών και στοιχείων προς δημιουργία της ύλης (για την ύλη).
Φόβος είναι η έλλειψη γνώσης.
Φύλακας Άγγελος είναι ο αγγελιοφόρος του ευσυνειδήτου της οντότητας.
Φως είναι το δημιουργηθέν στοιχείο εκ του Λόγου το οποίο εμπεριέχει όλους τους αριθμούς. Το ενωτικό στοιχείο της σύνδεσης των μορίων που δημιουργεί την ύλη. 
Φώτιση είναι η σύνδεση του πνεύματος μέσω του νοός με τη διάχυτη εν τη Γη ενέργεια Θείου Φωτός, η οποία επαναφέρει το κακό εις την πρωταρχική του φωτεινή κατάσταση,δηλαδή εις το καλό.
Ψεύδος είναι ο σκοτεινός λεκές της αλήθειας. 
Ψυχή είναι η Θεία Πνοή η οποία εμπεριέχει τη ροή των κωδικών της Δημιουργίας, εκφράζεται με Λόγο, ενεργοποιείται από το Φως και ενεργεί μέσω του Φωτός. 
Ωφέλιμο είναι παν ό,τι λειτουργεί προς το κοινό συμφέρον όλων.