Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΝΟΟΣ
ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ
& ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

2-2-2012
Προσθήκη νέων αποφθεγμάτων.

18-1-2012
Προσθήκη νέων αποφθεγμάτων στις σελίδες 'Ζην', 'Ευ ζην' και 'Αιώνιον Ζην'. Προσθήκη δύο αποσπασμάτων διδασκαλιών στη σελίδα 'Διδασκαλίες'. Προσθήκη ενός νέου ορισμού στη σελίδα 'Ορισμοί'.

10-3-2011
Προσθήκη νέων καταχωρήσεων στην σελίδα 'Αποκαλύψεις'. Προσθήκη 3 νέων ορισμών στην σελίδα 'Ορισμοί'.

13-11-2010
Προσθήκη ακουστικού υλικού (3 αρχεία) στη σελίδα 'Downloads'. Προσθήκη των αποφωνημένων μηνυμάτων στη σελίδα 'Αποκαλύψεις'.

3-11-2010
Προσθήκη οπτικοακουστικού υλικού στη σελίδα 'Downloads'. Προσθήκη του αποφωνημένου κειμένου στη σελίδα 'Αποκαλύψεις'.

29-8-2010
Προσθήκη αποφθεγμάτων στο 'Ζην'. Προσθήκη νέων σελίδων 'Καρδιά - συναίσθημα' και 'Λογική - συναίσθημα' στον τομέα των 'Αναλύσεων'

10-8-2010
Προσθήκη νέων καταχωρήσεων στην σελίδα 'Χωρίς σκέψη'

5-8-2010
Προσθήκη αποφθεγμάτων στο 'Ζην'. Προσθήκη νέας σελίδας 'Εγκέφαλος - Σκέψη- Λογική - Νους - Νόηση' στον τομέα των 'Αναλύσεων'

4-8-2010
Προσθήκη αποφθεγμάτων στο 'Ζην'

4-8-2010
Προσθήκη νέων σελίδων 'Άγχος' και 'Αισθήσεις' στον τομέα των 'Αναλύσεων'.

1-8-2010
Προσθήκη αποφθεγμάτων στο 'Ζην"

1-8-2010
Προσθήκη νέας σελίδας 'Αναλύσεις'

1-8-2010
Προσθήκη νέων καταχωρήσεων στις 'Εμπειρίες'

27-7-2010
Προσθήκη νέου βίντεο 'Αποφθεγματα - Μέρος 2ο'

26-7-2010
Προσθήκη νέας σελίδας 'Χωρίς Σκέψη'.